Nedir.Org*
Soru Sor
Sponsorlu Bağlantılar
Hypatia

Maddenin Özellikleri Çalışmaları Nedir

Konu ile ilgili çalışmaları Dosyalar bölümünden inceleyebilirsiniz.
2019-08-02 15:39:35 Fen Bilimleri

Bilgi: Soru cevap sistemi açıldı..
Büyüyünce Boyunuz Ne Kadar Uzun Olacak?
Büyüyünce Boyunuz Ne Kadar Uzun Olacak?

Bana Adını Söyle, Sana Ruh Eşini Söyleyeyim
Bana Adını Söyle, Sana Ruh Eşini Söyleyeyim

Bağlantılı Yazılar
01 | Maddenin Plazma Hali

Plazma Nedir?
Langmiur yaklaşık yüzyıl önce iyonize olmuş gaza 'plazma' adını vermiştir. Plazma maddenin 4. hali olarak kabul edilir ve pozitif ve negatif yüklü parçacıkların birlikteki hareketlerinin tamamıdır. (Elektronlarını yitirmiş atom çekirdekleriyle serbest kalmış elektronlardan oluşan gaza verilen isim). Günümüzde henüz plazma fiziği hakkında çok az şey bilinmektedir. Bugüne kadar plazma dalında sadece bir kişinin Nobel Ödülü alması da bunun göstergesidir. Fakat her yüklü parçacığın bulunduğu iyonize olmuş sistemlere plazma.. - Yazıya Git..

02 | Maddenin Halleri

Klasik sınıflandırmaya göre maddenin 3 ayrı hali vardır. Bunlar katı, sıvı ve gaz halidir. Son yıllarda bu sınıflandırmaya 4. bir hal eklenmiştir. Buna maddenin plazma hali denmektedir. Yani yeni sınıflandırmaya göre; katı,sıvı,gaz ve plazma olmak üzere maddenin dört hali mevcuttur. Bu sınıflandırmalar maddenin günlük kullanımları üzerine yapılmıştır. Oysa araştırmalar en son 16 tane madde hali tanımlarlar. Bunlar; klasik haller dışında; sıvı kristal, amorf katı, manyetik düzenli, süperiletken, süperakışkan, Bose-Einstein yoğunlaşması,.. - Yazıya Git..

03 | Maddenin Özellikleri

Ortak Fiziksel Özellikler
Maddenin bir başka maddeye dönüşmeksizin gözlenebilen ve ölçülebilen dış görünüşü ile ilgili özellikleridir.
Maddenin rengi, kokusu, tadı, çözünürlüğü, sertliği, hacmi, ısı ve elektrik iletkenliği, katı, sıvı, gaz hâlleri, erime noktası, kaynama noktası fiziksel özelliklerdir.

Ortak Kimyasal Özellikleri
Maddenin reaksiyon verebilme veya başka maddeler ile birleşerek yeni madde oluşturabilme kapasitesidir.
Bir maddenin başka madde ile etkileşmesi veya etkileşmemesi, onun kimyasal.. - Yazıya Git..

04 | Maddenin Gaz Hali

Atom veya moleküllerin arasında boşlukların en çok olduğu haldir. Gaz tanecikleri arasında boşluk fazla olduğunda gazlar sıkıştırılabilirler. Gaz tanecikleri düzensiz olarak hareket ederler. Bu hareketleri sırasında gaz molekülleri birbiri ile homojen olarak karışabilirler. Bunların yayılmaları hissedilebilir veya gözle takip edilebilir. Bir odaya damlatılan bir kolonyanın kokusu kısa sürede hissedilirken, bir sigara dumanının yayılması da gözle takip edilebilir. Konuldukları kabı dolduracak şekilde genleşerek kabın şeklini ve hacmini alırlar. Gazlar.. - Yazıya Git..

05 | Maddenin Ortak Özellikleri

Maddenin Ortak Özellikleri

Kütle
Madde miktarı ile büyüklüktür.Kütlenin SI’daki birimini kilogram(kg) dır.Ancak kg’ın binde biri olan gram (g)’da kullanır.

Hacim
Bir maddenin Atmosferde kapladığı yerdir.Hacim’in birimi metre küp (m3) olarak kullanırız.günlük hayata ve deneylerde Litre (L)olarak kullanırız.

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

Özkütle
maddenin kütlesine ve hacmine baglıdır

Erime Noktası
Bir maddenin katı haleden sıvı.. - Yazıya Git..

06 | Maddenin az bir kuvvetle sıkışabilme ve şekil değiştirebilme özel...

Maddenin az bir kuvvetle sıkışabilme ve şekil değiştirebilme özelliğine ne ad verilir ? - Soruya Git..

08 | Maddenin plazma hali sıkıştırılabilir mi

Maddenin plazma hali sıkıştırılabilir mi - Soruya Git..

09 | Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

sıcaklık. ısı özısı içenerji ısı sığası - Soruya Git..

10 | Maddenin ayırt edici özelliği olan kaynama erime donma noktaların...

arkadaslar uzun olsun bu bir proje ödevi lütfen acil size güveniyorum - Soruya Git..

Maddenin Özellikleri Çalışmaları Resimleri

 • 1
  Maddenin Özellikleri 8 ay önce
  Maddenin Özellikleri
 • 0
  Maddenin Özellikleri 8 ay önce
  Maddenin Özellikleri
 • 0
  Maddenin Özellikleri 8 ay önce
  Maddenin Özellikleri
 • 0
  Maddenin Özellikleri 8 ay önce
  Maddenin Özellikleri
 • 0
  Maddenin Özellikleri 8 ay önce
  Maddenin Özellikleri
 • 0
  Maddenin Ayırt Edici Özellikleri 8 ay önce
  Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
 • 0
  Kavram Haritası: Madde 8 ay önce
  Kavram Haritası: Madde
 • 0
  Maddenin Özellikleri 8 ay önce
  Maddenin Özellikleri
 • 0
  Maddenin Özellikleri 8 ay önce
  Maddenin Özellikleri
 • 0
  Maddenin Özellikleri 8 ay önce
  Maddenin Özellikleri

Maddenin Özellikleri Çalışmaları Sunumları

 • 4
  Dosyayı Göster
  8 ay önce
  Maddenin Halleri Konusu Değerlendirme Çalışması
  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  MADDENİN HALLERİ ETKİNLİĞİ 01Aşağıdaki cümleleri örnekte verildiği gibiKATI-SIVI-GAZ olarak sınıflandırınız.( KATI ) Şekilleri etki edilmedikçe değişmez.(……….) Belirli şekilleri yoktur.(……….) İçindeki kabın şeklini alırlar.(……….) Sıkıştırılamazlar.(……….) Belirli bir şekilleri yoktur.(……….) Hacimleri değişkendir.(……….) İçindeki kabın şeklini alırlar.(……….) Sıkıştırılabilirler.(……….) Yayılabilirler(……….) Akışkandırlar.(……….) Akıcı değildirler.(……….) Sıkıştırılamazlar.Katı maddelere örnekler yazınız.1-………………………………………..2-………………………………………..3-………………………………………..4-………………………………………..5-………………………………………..Sıvı maddelere örnekler yazınız.1-………………………………………..2-………………………………………..3-………………………………………..4-………………………………………..5-………………………………………..Gaz maddelere örnekler yazınız.1-………………………………………..2-………………………………………..3-………………………………………..4-………………………………………..5-………………………………………..Aşağıdaki cümleleri EVET ve HAYIR kullanarak sınıflandırınız.Katıların belli şekli var mıdır? EVETKatıların belli hacimleri var mıdır? (……….) Katılar akışkan mıdır? (……….)Sıvı maddeler akışkan mıdır? (……….)Sıvı maddelerin belli şekilleri var mıdır? (……….)Sıvıların hacimleri var mıdır? (……….)Gaz maddeler akışkan mıdır? (……….)Gazların belirli şekilleri var mıdır? (……….)Gazların hacimleri var mıdır? (……….)Aşağıda verilen cümleleri verilen kelimelerle uygun şekilde doldurunuz.gaz esnek ışığı gaz cisim saydam madde katı Demir-nikelDemir,nikel,kobalt1-Işığı geçiren maddeler ……………. maddelerdir.2-Lastik ……………………………. bir maddedir.3-Naylon,plastik gibi maddeler ……… geçirmezler.4-Mıknatıs,………………… gibi maddeleri çeker.5-Hacmi ve kütlesi olan her varlığa ………….denir6-………………. Maddenin biçimlenmiş şeklidir.7-Taş,kalem,çatal,buz gibi maddeler …………………………….. maddelerdir.8-Soluduğumuz hava,ocakta yaktığımız LPG gibi maddeler …………………………. maddelerdir. 9- Kullandığımız su,kolonya,benzin gibi maddeler ………………….dır.Aşağıda Verilen İfadelerin Doru Olanların Başına’’D’’,Yanlış Olanların Başına ‘’Y’’ Harfini Koyunuz.( ) Katıların belli şekilleri vardır.( ) Sıvılar konuldukları kabın şeklini alırlar. ( ) Maddelerin en düzenli hali gaz halidir.( ) Katıların ısıtılıp sıvı hale gelmesine erime denir.( ) Sıvıların çevresine ısı vererek katı hale dönüşmesine donma denir.( ) Gazların hacmi bulundukları ortamın hacmi kadardır.( ) Maddeler doğada sadece katı halde bulunur.( ) Katı maddeler akışkan değildir.( ) Sıvı maddelerin belli şekilleri yoktur.( ) Sıvı maddeler bulunduğu kabın şeklini alırlar.( ) Küçük taneli katı maddeler konduğu kabın şeklini alır.( ) Su buz halinde iken katıdır.( ) Gaz halindeki maddelerin şekli yoktur.-----------------------------------------------------------------------------------------1-Altın şekillendirilerek kolye,yüzük,künye,küpe gibi cisimler elde edilir.Buna göre,aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?A)Altın bir cisimdir. B) Altın bir maddedir. C) Altın bir eşyadır.D) Altın bir alettir. 2.Aşağıdakilerden hangisi maddenin özelliklerinden değildir? A) Saydamlık B) Sertlik C) Görünürlük D) Berklik(sağlamlık)3. Aşağıdaki maddelerden hangisi aynı zamanda malzeme olarak kullanılır?A) Kahve fincanı B) Alüminyum C) Zeytin Yağı D) Makas
 • 2
  Dosyayı Göster
  8 ay önce
  Maddenin Ölçülebilir Özellikleri Konusu Değerlendirme Çalışması
  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ 01kilogram – ölçülebilir – net – kütle - daradereceli – ayırt – litre – hacim - maddeBOŞLUK DOLDURMA1. Maddenin değişmeyen miktarına ……… denir.2. Kütle ölçü birimi …………………………dır.3. Boş kabın kütlesine …………….……. denir.4. …………..…….…..kütle, brüt kütleden daha dara çıkarılarak bulunur.5. Kütle maddenin …………….özelliklerindendir.6. Maddenin boşlukta kapladığı yere ……….denir.7. Sıvıların hacim birimi ………….olarak ölçülür.8. Hacim …………………. miktarına göre değişir.9. Sıvı maddeler ………………silindirle ölçülür.10. Hacim, madde için …..…. edici özellik değildir.DOĞRU - YANLIŞ(…..) Bir maddenin kütlesi Dünya’nın her yerinde aynıdır.(…..) Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür.(…..) Kütleyi ölçmek için metre birimi kullanılır.(…..) Boş durumdaki kabın kütlesine dara denir.(…..) Net kütle ile brüt kütle birbirine eşittir. (…..)Katı maddeleri dereceli silindir ile ölçemeyiz.(…..) Hacim madde miktarına bağlı değildir.(…..) Su, süt, kolonya gibi maddeler litre ile ölçülür.(…..) Sıvı maddelerin ölçü birimi litre-mililitredir.(…..) Maddenin hacmi her yerde aynıdır.1. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?A) 2,5 kg = 2500 g B) 4,5 kg = 4500 gC) 12,5 kg = 1250 g D) 3 kg = 3000 g2. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Kütle birimi kilogramdır B) Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür C) Bir maddenin kütlesi her yerde aynıdır D) Kütle cismin bulunduğu yere göre değişir3. Brüt kütlesi 18,5 kg olan pekmez bidonunun darası 3,5 kg’dır. Pekmez in kütlesi kaç gramdır?A)15000 g B)15000 kg C) 22000 g D)14000 g4. “Bir cismin değişmeyen madde miktarına ……………. denir.”Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?A) Madde B) Kütle C) Birim D) Şekil5. Kütleyi aşağıda verilenlerin hangisi ile ölçeriz?A) metre B) Cetvel C) Mikroskop D) Terazi6. Darası 3,5 kg olan bir ayran dolu kap 7,5 kg gelmektedir. Ayranın kütlesi kaç gramdır?A) 400 g B) 4000 g C) 11000 g D) 4 g7. İçinde bulunduğu teneke ile tartılan zeytinyağı 6,5 kg geliyor. Boş teneke 1,5 kg ise zeytinyağının kütlesi kaç kilogramdır?A) 5000 kg B) 4000 kg c)50 kg D) 5 kg8. Kütlesi 40 000 g olan bir çuval patates kaç kg gelir?A) 400 kg B) 4 kg C) 40 kg D) 4000 kg9. İçinde 50 ml su bulunan kaba taş attığımızda suyun seviyesi 75 ml olmaktadır. Buna göre taşın hacmi kaç mililitredir?A) 125 ml B) 25 ml C) 50 ml D) 45 ml10. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?A) 75 L = 75000 ml B) 5 L = 500 mlC) 9 L = 9000 ml D) 15 L = 15000 ml11. “Maddenin boşlukta kapladığı yere …… denir.”Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?A) kütle B) cisim C) hacim D) eşya12. Sınıfta şişirdiğimiz bir balonun hacmi 4 L ile ölçülmektedir. Bunun 2 L hava boşalttığımızda, balondaki havanın hacmi kaç ml’dir?A)1500 ml B)2000 ml C)2500 ml D)3500 ml13. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Maddenin kapladığı yer hacimdir B) Hacim maddenin ölçülebilir özeliklerindendir C) Hacim birimi kilogramdır D) Sıvı maddelerin hacmi vardır14-Eşit kollu terazi ile maddenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ölçülür?a. hacmib. kütlesic. Büyüklüğüd. uzunluğu15-Meliha, pazardan 3 kg elma, 1000 g armut aldı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?a. Elma miktarı armuttan 2 kg fazladır. b. Armudun miktarı 1 kg’dır.c. Armut miktarı elmadan 997 g fazladır. d. Elma miktarı 3000 g’dır.16-Aşağıdakilerden hangisinin kütlesi yoktur?a. doğal gaz b. ısı c. alkol d. hava17-Aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?a. Madde miktarı çok olan maddenin kütlesi büyüktür.b. Sıvı maddelerin kütlesi katı maddelerden azdır.c. Gaz maddeler uçucu olduğu için kütlesi ölçülemez.d. Yalnızca katı maddelerin kütleleri belirlidir.
 • 2
  Dosyayı Göster
  8 ay önce
  Maddenin Ölçülebilir Özellikleri Konusu Değerlendirme Çalışması
  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ 02Hacim mililitre g su kilogram kütle dereceli silindir dara gaz1- Boş kabın kütlesine ………………………denir.2- En çok tükettiğimiz sıvı madde………………dır.3- Varlıkları meydana getiren madde miktarına ………………..……..denir.4- ……………….………. ml sembolüyle gösterilir.5-Gram ………………..…. sembolüyle gösterilir..6- Sıvıların hacmi ……………..………..ile ölçülür.7-…………….. grama çevrilirlen 1000 ile çarpılır.8- Maddenin boşlukta kapladığı yere ………denir.9-……………………maddelerin hacmi bulundukları kabın hacmine eşittir.1-Sıvıların kütlelerinin ölçümü yapılan boş durumdaki kütlelerine ne denir?A) Dara B) Net C) Bürüt D) Ağırlık2)Mahmut elindeki taşın hacmini ölçmek istiyor. Aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç vardır?A) Dereceli kap B) Su-Dereceli kap C)Terazi D) Dereceli kap-Terazi3-Aşağıdakilerden hangisi maddenin ölçülebilir özellikleriyle ilgili bir kavram değildir?A) Mililitre B) Gram C) Renk D) Litre4)Aldığı sütün kütlesini öğrenmek isteyen Sedat aşağıdaki işlemleri hangi sıraya göre yapmalıdır?I)Brüt kütleden kabın darasını çıkartır.II)Boş kabı tartıp darasını bulur.III) Kabın içine sütü döker ve birlikte tartar. a) I-II-III b) I-III-II c)II-I-III d)II-III-I5-Aşağıdaki ürünlerden hangisi hacim ölçüsüne göre alınıp satılır?a)maydanoz b)süt c)kalem d)yufka6)Kütle ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?A)Maddenin ayırt edici özelliğidir.B)Her maddenin bir kütlesi vardır.C)Ölçüm birimi g veya kg’dir.D)Madde miktarına kütle adı verilir.I)Sıvıların hacmi dereceli silindirle ölçülür.II)Sıvıların kütlesi yoktur. III)Sıvıların kütlesi yoktur.7-Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?A) Yalnız 1 B)I ve III C)I ve III D) I,II ve III 12)Aşağıda verilenlerden hangisi hacim ve kütlenin her ikisi için de doğrudur? A) Maddelerin ayırt edici özelliklerindendir. B)Birimi kilogramdır. C)Maddelerin ortak özelliğidir. D)Dereceli kap ile ölçülür.13)Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?Kütle, maddelerin ayırt edici özelliklerindendir.Her maddenin kütlesi vardır.Her maddenin bir hacmi vardır.Maddelerin boşlukta kapladıkları yere hacim denir.16)Seçeneklerden hangisinde birimlerin çevrimi doğru yapılmıştır?a)35000g=35kg b) 2000 kg=2g c)650kg=6500 g d)500 g=15000kg17)Düzgün şekilde olmayan taşın hacmini hangisi ile ölçebiliriz?A)Su terazisi B) Eşit kollu terazi C) Mezura D) Dereceli silindir16-Aşağıdaki maddelerden hangisinin belirli hacmi yoktur?a. şeker b. hava c. su d. süt 17-Begüm, dereceli silindire bir miktar portakal suyu koydu. Portakal suyunun miktarının 120 mL olduğunu gördü. Begüm portakal suyunun hangi özelliğini ölçmüştür?a. kütle b. esneklik c. Hacim d. akışkanlık 18-Maddelerin boşlukta kapladığı yere hacim denir. Aşağıdakilerden hangisinin hacmi yoktur?a. hava b. Işık c. benzin d. oksijen19-Batuhan, şişirilmemiş balonu ve şişirilmiş balonu ayrı ayrı hassas teraziye koyarak ölçüm yaptı. Batuhan, bu deneyi hangi amaçla yapmıştır?a. Havanın hacmini bulmak b. Balonun hacmini ölçmekc. Havanın kütlesi olduğunu göstermekd. Balonun kütlesi olduğunu göstermek20-Sıvılar gibi davranmasına rağmen kumun hacminin dereceli kapla ölçülememesininnedeni aşağıdakilerden hangisidir?a. Kumun konulduğu kabın şeklini alması b. Kum taneleri arasında hava boşluklarının olmasıc. Kumun akıcı olması d. Hacmi terazi ile ölçülebilmesi21 Aşağıdakilerden hangisi bütün maddeler için ortak bir özelliktir?a. Bir şekle sahip olma b. Akışkan olmac. Bir yer kaplama d. Bulunduğu kabı tamamen doldurma
 • 2
  Dosyayı Göster
  8 ay önce
  Maddenin Ölçülebilir Özellikleri Konusu Değerlendirme Çalışması
  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ 031- “Terzi Esra, 2 metre kumaştan bir elbise yapmak için, kumaşı makasla kesti ve dikiş makinesinde dikti.” Buna göre,I.kumaş, malzemedir. II.makas, alettir. III.dikiş makinesi, cisimdir IV.elbise, malzemedir.Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?A.Yalnız I B.I,II C.I,II,III D.hepsi2. “Atakan, içi su dolu bir dereceli kabın içine taş attı.Suyun seviyesini ölçtüğünde 175 mL geldiğini gördü.Taşı suyun içinden alıp, suyun seviyesini tekrar ölçtüğünde bu sefer suyun seviyesinin 105 mL olduğunu gördü.”Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?A.Suyun hacmi 175 mL’dir. B.Taşın hacmi 70 mL’dir. C.Suyun hacmi 105 mL’dir. D.suyun hacmi taşın hacminden fazladır.3. “Eymen, boş bir kabı ölçtüğünde 235 g geldiğini gördü. Daha sonra kabın içine bir miktar su koyup ölçtüğünde bu sefer 1000 g geldiğini gördü.”Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?A.brüt kütle 1235 g’dır B.net kütle 235 g’dır. C.dara kütle 765 g’dır D.net kütle 765 g’dır.4. “Mert, içi boş bir şişeyi, su dolu bir kovaya batırdığında, bir zaman sonra kovanın içinden kabarcıklar çıktığını gördü.”Mert, bu deneyden aşağıdaki ifadelerden hangisini çıkaramaz?A.şişenin içi zamanla su ile dolmuştur. B.şişenin içindeki hava dışarı çıkmıştır. C.su ile hava yer değiştirmiştir. D.hava zamanla kaybolmuştur.I.opaktır. II.suda batar. III. berktir. IV.mıknatıs çekmez.5. Buna göre, Ayşe’nin elindeki madde aşağıdakilerden hangisi olabilir?A.toplu iğne B. silgi C.cam bardak D.porselen tabak “Ali, elindeki elma dolu poşeti eşit kollu terazi ile ölçüyor. Terazinin diğer kefesine 1,5 kg’luk ağırlık koyduğunda ağırlığın olduğu kefe havaya kalkıyor.2 kg’luk ağırlık koyduğunda ise bu sefer poşetin olduğu kefe havaya kalkıyor.”6. Buna göre, elmaların kütlesi aşağıdakilerde hangisi olabilir?A.1700 g B.1750 g C.2050 g D.1650g 7.Yukarıdaki eşit kollu terazideki ağırlıkların her biri 2 kg olduğuna göre demir misketin kütlesi ne kadardır?A.2000g B.400g C.4 kg D.2kg8.Yukarıdaki eşit kollu terazide, demir misketlerden bir tanesi 15 g olduğuna göre, kaç gramdır?A.60 g B.80 g C.50 g D.70 g9.Yiğit’in yaptığı bu deneye göre, A maddesinin hacmi ne kadardır?A.50 mL B.120 mL C.20 mL D. 10 mL10- 3 kilogram kaç gramdır?A) 3 g B) 30 g C) 300 g D) 3000 g11- 10000 Ml kaç L’dir.A) 1 Ml B) 10 Ml C) 100 Ml D) 1000 Ml12- Dereceli silindirin içinde 100 Ml su bulunmaktadır. Dereceli silindirin içine bir taş koyduğumuzda dereceli silindirin 170 Ml olduğunu gördüğümüze göre, taşın hacmi kaç Ml’dir?A.70 Ml B.170 Ml C.270 Ml D.17000 Ml13. Bir kutu ayran 250 ml' dir.Bir litre ayran alırsak kaç kutu ayran almış oluruz?A) 2B) 3C) 4D) 614- "Maddelerin ölçülebilir özelliklerinin yanında duyu organlarıyla tanıya bileceğimiz özellikleri de vardı." Aşağıdaki madde özelliklerinden hangisini ölçmeden tanıya biliriz?A) boy B) kütle C) hacimD) tat15- Kütlesi ve hacmi olan her şey madde olarak tanımlanır. Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi madde değildir?A) toprakB) rüya C) kalem D) bilgisayar
 • 2
  Dosyayı Göster
  8 ay önce
  Maddenin Ölçülebilir Özellikleri Konusu Değerlendirme Çalışması
  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ 041- Üzerindeki kömür yükü ile birlikte 12.000 kg gelen bir kamyonun kendi ağırlığı 3500 kg ise kömürün net ağırlığı kaç kg’dır?2- 350 gr ağırlığındaki bir tasın içine bir miktar bulgur koyduğumuzda Brüt ağırlık 780 gr oluyor. Bulgurun net ağırlığı ne kadardır?3- İçerisinde tuz bulunan bir bardağı tarttığımızda 450 gr geliyor. Tuzun net ağırlığı 150 g ise dara kaç gramdır?4- 125 gram ağırlığındaki bir konserve tenekesinin içine 450 gram ağırlığında konserve konulduğunda konservenin Brüt ağırlığı ne kadar olur?5- Brüt ağırlığı 127 kg olan bir el arabasının içinde 105 kg kum olduğuna göre el arabasının net ağırlığı ne kadardır?6- İçerisinde 15 gram tuz bulunan bir bardağın toplam ağırlığı 37 gramdır. bardağın darası kaç gramdır?7- Babam pazardan bir kasa elma aldı. Elmalar kasa ile birlikte 24 kg geliyor. Kasanın ağırlığı 5 kg olduğuna göre elmaların net ağırlığı kaç kg’dır?8- Pazardan bir kasa hurma aldım. Hurmaların net ağırlığı 12 kg ve hurma kasasının ağırlığı 2 kg olduğuna göre hurmayla dolu kasanın brüt ağırlığı ne kadardır?9-Aysel Hanım,4650 g zeytinyağını şişeye katarak satıyor.Brüt kütle 5 kg olduğuna göre şişenin darası kaç gramdır?10- Balcı Hasan Efendi 3 kg balı,darası 370 g olan kavanoza koyarak satıyor.Brüt kütleyi hesaplayınız.11- Bir cam kavanoz ve içindeki pekmezin kütlesi 1550 gramdır.Cam kavanozun darası 180 gram ise pekmezin net kütlesi kaç gramdır?12- Brüt kütlesi 1500 g olan su şişesinin içindeki suyun kütlesi 500 g dır. Buna göre şişenin darası kaç gramdır?13- 2 litrelik şişede 700 mililitre süt kalmıştır. Buna göre kaç mililitre süt içilmiştir?14- Bir dereceli kapta 900 mililitre su vardır. Bir demir parçası suya atılınca suyun seviyesi 1300 mililitreyi gösteriyor. Demir parçasının hacmi kaç mililitredir?15- Şişirilmeden önce topun kütlesi 175 g dır. Şiştikten sonra 295 g gelmektedir. Topun içindeki havanın kütlesi kaç gramdır?16- Ali marketten 1 litre sıvıyağ, 1 kutu kola (330 ml), 2 litre fanta almıştır. Ali kaç mililitrelik alışveriş yapmıştır?
 • 2
  Dosyayı Göster
  8 ay önce
  Maddenin Ölçülebilir Özellikleri Konusu Değerlendirme Çalışması
  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ 04a)Hacim c)mililitre d) g e)su f) kilogramg) kütle h)dereceli silindir j)dara k)gazBoş kabın kütlesine …………….…denir.En çok tükettiğimiz sıvı madde……….…….dır.Varlıkları meydana getiren madde miktarına ………….denir.…………….….. ml sembolüyle gösterilir.Gram …….…. Sembolüyle gösterilir..Sıvıların hacmi …………………..ile ölçülür.……………….. grama çevrilirken 1000 ile çarpılır. Maddenin boşlukta kapladığı yere …………… denir.………….maddelerin hacmi bulundukları kabın hacmine eşittir.1-Darası 400 g olan tencerenin içine 1500 g süt konuyor. Kabın toplam kütlesi kaç gram olur? 2…...5kg’lık kütleye sahip zeytinyağı plastik bir kabın içinde tartıldığında kütle 3100 g olarak ölçülüyor. Darası kaç g olur?3-Pazardan 6.5 kg’lik alışveriş yaptınız. Bu alışverişte 2 kg patates, 400 g’lik kavunlardan 3 tane,1 kg fasulye ve bir tane de karpuz aldınız. Aldığınız karpuz kaç kg’dir?4-)Bir kabın içerisinde 2 lt su ve bir tanesi 500 mililitre hacminde olan 4 tane taş bulunmaktadır. Bu kabın içerisinden kaç tane taş alırsak kabın su seviyesi 3 litreyi gösterir?TEST SORULARI:5-Sıvıların kütlelerinin ölçümü yapılan boş durumdaki kütlelerine ne denir?a) Dara B) Net C) Bürüt D) Ağırlık6)-Serkan içinde 53 ml su bulunan dereceli silindire büyükçe bir bilye atınca suyun hacmi 68 ml’ye yükseliyor. Serkan’ın bilyesinin hacmi kaç ml’dir?A-65 B- 50 C- 15 D-207)-Mahmut elindeki taşın hacmini ölçmek istiyor. Aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç vardır?A) Dereceli kap B) Su-Dereceli kap C)Terazi D) Dereceli kap-Terazi8-) Burak’ın tarttığı elma dolu kasa 24 kg geliyor. Burak elmayı boşaltıp kasayı tekrar tarttığında kasanın kütlesi 3 kg geliyor. Kasadaki elmaların kütlesi kaç kg’dir? A-20 B-21 C-22 D-239-) Aşağıdakilerden hangisi maddenin ölçülebilir özellikleriyle ilgili bir kavram değildir?A) Mililitre B) Gram C) Renk D) Litre 1 2 3 419 kg800 g700 g19 kg200 g300 g17 kg1.5 kg500 g20 kg100 g200 g 10) Hangisinde daha çok yük vardır? A) 1 B)2 C)3 D)4 11-)Aldığı sütün kütlesini öğrenmek isteyen Sedat aşağıdaki işlemleri hangi sıraya göre yapmalıdır?I)Brüt kütleden kabın darasını çıkartır.II)Boş kabı tartıp darasını bulur.III) Kabın içine sütü döker ve birlikte tartar.A) I-II-III B) I-III-II C)II-I-III D)II-III-I12-Aşağıdaki ürünlerden hangisi hacim ölçüsüne göre alınıp satılır? A)Maydanoz B)Süt C)Kalem D)Yufka13) Kütle ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?A)Maddenin ayırt edici özelliğidir.B)Her maddenin bir kütlesi vardır.C)Ölçüm birimi g veya kg’dir.D)Madde miktarına kütle adı verilir.I )Sıvıların hacmi dereceli silindirle ölçülür.II)Sıvıların kütlesi yoktur. III)Sıvıların hepsinin kokusu vardır.14) Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?A) Yalnız 1 B) I ve III C)I ve III D) I,II ve III 15)-Aşağıda verilenlerden hangisi hacim ve kütlenin her ikisi için de doğrudur? A) Maddelerin ayırt edici özelliklerindendir. B)Birimi kilogramdır. C)Maddelerin ortak özelliğidir. D)Dereceli kap ile ölçülür.16)-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?A)Kütle, maddelerin ayırt edici özelliklerindendir.B)Her maddenin kütlesi vardır.C)Her maddenin bir hacmi vardır.D)Maddelerin boşlukta kapladıkları yere hacim denir. 17) Eşit kollu terazinin kefelerinden birine özdeş 6 bilye konuyor ve tartılıyor. 30 g olduğu görülüyor. Bir bilyenin kütlesi kaç gr dır? A)2 B) 3 C)5 D)1818)-Atatürk’ün talimatı ile 1931 yılında Uluslar arası Ölçü ve Birimleri ülkemizde de kullanılmaya başladı. Yapılan bu yenilikle hangisi gerçekleşmiştir?A)Ticari ilişkilerdeki anlaşmazlıklar azalmıştır.B)Orman yangınları azalmıştır.C)Kumaş satıcıları daha çok kazanmıştır.D)Yağ satıcıları zarar etmiştir.19)Seçeneklerden hangisinde birimlerin çevrimi doğru yapılmıştır?a)35000g=35kg b) 2000 kg=2g c)650kg=6500 g d)500 g=15000kg20)Düzgün şekilde olmayan taşın hacmini hangisi ile ölçebiliriz?A)Su terazisi B) Eşit kollu terazi C) Mezura D) Dereceli silindir21- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?A)  Değişmez madde miktarına kütle denir.B)  Kabın boş kütlesine net kütle denir.C)  Kabın içindeki maddenin kütlesine net kütle denir.D)  Brüt kütle, net kütle ile daranın toplamıdır.22) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere “3, 4 ve 375, 8000, 2 ve 800, 3425” uygun kelimeler yazınız.8 kg un, _____ gramdır.3000 gram portakal, __ kg’dır.3 kg ile 425 gram birlikte _____ gram eder.2800 gram sucuk, __ kg _____ gramdır.__ kg ile _____ gram birlikte 4375 gram eder.23-)Terazinin bir kefesinde birer adet 2 kg’lık, 500 g’lık, 200 g’lık ve 2 adet 20 g’lık ağırlık, diğer kefesinde ise 3 kg’lık şeker torbası bulunmaktadır. Şeker torbasından kaç gram şeker alınırsa kefeler dengede durur?A)  130 B)  390 C)  195 D)  26024-) 4 kg + 240 g + 180 g + 50 g = …………. g eşitliğinin sağlanması için noktalı yere kaç yazılmalıdır?A)  474 B)  525 C)  8940 D)  447025) Bir baharatçıda 7325 gram çekilecek, 2175 gram da çekilmiş karabiber vardır. Baharatçıda karabiberin toplam kütlesi kaç kg’dır? A)  9,5 B)  95 C)  950 D)  9500 26) Boş bir teneke tartıldığında 2 kg gelmektedir. Tenekeye peynir doldurulup tartıldığında 19 kg gelmektedir. Tenekeye konulan peynirin kütlesi kaç gramdır?A)  170 B)  17000 C)  21000 D)  210027)Aşağıdaki cümleleri doğru-yanlış olarak sınıflandırınız.(…) Hacim, maddenin ayırt edici bir özelliğidir.(…) Sıvıların hacimleri dereceli silindir ile ölçülür.(…) Sıvıların hacmi litre ve mililitre olarak ifade edilir.(…) 1 litre su, 1 su bardağı su kadardır.(…) Litreyi kısaca “L”; mililitreyi “mL” biçiminde gösteririz.28) “Sıvıların hacmi ___ veya _____ cinsinden ifade edilir.” cümlesindeki boşluklara hangi seçenektekiler gelmelidir?A)  cal – kcal B)  g – kg C)  L – mL D)  j – mj29) Aşağıdakilerden hangisi 2 kg’a eşittir?A)  20 g B)  2000 g C)  20000 g D)  200 gI. Sıvıların hacmi dereceli silindir ile ölçülür.II.Sıvıların hacmi, litre veya mililitre cinsinden ifade edilir.III.Birbiri içinde karışmayan iki ayrı sıvının hacimleri toplamı karışımın hacmine eşittir.30- Yukarıda verilenler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?A)  I ve II doğru, III yanlış B)  II ve III doğru, I yanlışC)  I, II ve III doğru D) I ve III doğru, II yanlış31) Sıvı ölçümü yaptığımız “dereceli silindir” genellikle hangisine göre bölümlendirilmiştir?A)  Mililitreye göre C)  Metre küpe göreB)  Litreye göre D)  Kilograma göre32) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere “6, 1000, 8000, 4, 5250” uygun kelimeler yazınız.1 L su ________ mL’dir.3000 mL süt _____ yarım litredir.8 L meyve suyu ________ mL’dir.5 L ile 250 mL birlikte ________ mL eder.12 L su her biri 3000 mL’lik ______ kabı doldurur.33)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere “kütle, dara, eşit kollu, üç bin, dört, net kütle” uygun kelimeler yazınız._________ , madde miktarı ile ilgili bir büyüklüktür.Kütle, _____________ terazi ile ölçülür.3 kilogram şeker, _________ gramdır.4000 g pirinç, ______ kg’dır.Brüt kütle, __________ ile daranın toplamına eşittir.34) Boş iken 85 g, dolu iken 255 g gelen kabın içindeki maddenin net kütlesi kaç gramdır?A)  170 B)  340 C)  85 D)  23035) Kolları dengede duran terazinin bir kefesinde 3 kg, 250 g, 100 g ve 20 g’lık ağırlıklar, diğer kefesinde ise bir poşet şeker bulunmaktadır. Şekerin kütlesi kaç gramdır?A)  373 B)  3370 C)  3730 D)  330737) Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğru değildir?A)  8 kg = 8000 g B)  13 kg = 1300 gC)  16000 g = 16 kg D)  3 kg 25 g = 3025 kg38- “Öğretmen, Ece’ye 1 kg demir mi daha ağır, yoksa 1000 g pamuk mu, diye sordu.”Ece, öğretmene hangi cevabı vermelidir?A.1 kg demir daha ağırdır. B.1000 g pamuk daha ağırdır. C.Pamuk, demirden daha hafiftir. D. İkisi de aynıdır.39- Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?A.  6L = 600 mL B.  7000 mL = 3L + 2L + 2L C 2000mL= 2L D.3L = 1200 mL + 1800 40- Aşağıdaki maddelerin hangisinin kütlesinin ölçümü diğerlerine göre daha kolaydır?A.oksijen B. su C.benzin D. taş
 • 2
  Dosyayı Göster
  8 ay önce
  Maddenin Ölçülebilir Özellikleri Konusu Değerlendirme Çalışması
  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİKÜTLEBütün maddelerin belirli bir miktarı vardır. Maddelerin miktarına KÜTLE denir.Kütle ölçü birimleri kilogram (kg) ve gram (g)’dır. Az miktar tükettiğimiz maddeleri alırken gram, çok miktarda tükettiğimiz maddeleri alırken kilogramı kullanırız. Kilogram gramın 1000 katıdır. 1 kg= 1000 gMaddelerin kütlesi terazi, baskül ve elektronik teraziler ile ölçülür. Eşit kollu teraziler günümüz de halen kullanılmakla birlikte daha çok elektronik teraziler kullanılmaktadır. Eşit kollu terazi ile maddelerin kütlesini ölçebilmek için terazinin dengede durması gerekir. Dengede durabilmesi için de her iki kefede eşit kütle olmalıdır.Maddelerin kapladıkları yerin fazla olması kütlesinin fazla olduğunu göstermez. 1 kg demir ile 1 kg pamuk birbirine eşittir. Katı maddelerin kütlesi belirlenirken doğrudan teraziye konulurlar. Sıvıların kütleleri belirlenirken bunların belli bir şekli olmadığından herhangi bir kapla birlikte tartılırlar.Boş kabın kütlesine DARA denir.İçi sıvı dolu kabın kütlesine BRÜT KÜTLE denir.Bu bilgilerden sonra, herhangi bir kaptaki sıvının kütlesini bulmak için, içi dolu kabı tartar kütlesini buluruz. Sonra sıvıyı başka bir kaba boşaltıp, boşaltılan kabın kütlesini(darasını) buluruz. En sonunda bürüt kütleden, kabın darasını çıkartırsak Sıvının Kütlesini buluruz, buna da NET KÜTLE diyoruz. BRÜT KÜTLE -BOŞ KABIN KÜTLESİ(DARA) SIVININ KÜTLESİKüçük tanecikli katı maddelerde sıvılar gibi herhangi bir kaba (genellikle Jelatin poşete) konularak tartılırlar.Gaz maddelerin kütlesi de vardır. Bunu az şişirilmiş balon ile çok şişirilmiş balonu gözlemleyerek fark edebiliriz. HACİMMaddenin tanımlarken, boşlukta yer kaplayan ve kütlesi olan her şeyin madde olduğunu söylemiştik. Maddelerin kapladıkları yere HACİM diyoruz. Bu durumda katı, sıvı ve gaz maddelerin hepsinin bir hacmi vardır.Sıvılar bulundukları kabın şeklini aldığı için dereceli kaplarla hacimleri belirlenir. Dereceli kapların üzerinde bazı hacim büyüklükleri yazılıdır. İçine konulan sıvının seviyesi hangi sayısal değere gelirse sıvının hacmi o kadardır. Katıların hacmini dereceli kaplarla ölçemeyiz. Çünkü katılar konuldukları kabın şeklini almazlar. Katı maddeler dereceli silindirde batacakları bir sıvının içerisine konulursa sıvı seviyesi artar, sıvının seviyesindeki bu artış katı maddenin hacmi kadardır.İkinci bir yöntem olarak; sıvı dolu bir kaba katı maddeyi koyduğumuzda sıvı kaptan taşar. İşte taşan bu sıvı miktarı katı maddenin hacmi kadardır. Hacim birimleri litre (L) ve mililitre (mL)’dir. Az yer kaplayan maddelerin hacmi mL, çok yer kaplayan maddelerin hacimleri L ile ifade edilir.1 L = 1000 mL
 • 2
  Dosyayı Göster
  8 ay önce
  Maddenin Özellikleri Konu Çalışması
  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  MADDENİN ÖZELLİKLERİ -071-Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazınız. Süt ve kola, sıvı maddelere; demir ve tahta katı maddelere, gazoz ve hava gaz maddelere örnek verilebilir. Işığı az geçiren maddelere opak madde denir.Marangozların kullandığı testere bir eşyadır. Gazlar bulundukları kabın tamamen doldururlar; çünkü belirli bir şekil ve hacimleri yoktur.Un, şeker, tuz gibi küçük taneli maddeler, tıpkı sıvılar gibi konuldukları kabın şeklini alırlar.Kaynayan su buharlaşarak katı hale geçer.Un, yağ ve yumurta pasta yapımında kullanılan birer malzemedir..2-Aşağıda verilen boşlukları uygun gelen sözcüklerle doldurunuz.Alet – cisim - mıknatıs –madde - -doğal—Saf--karışım—süzme--opak--dara*Katı maddelerin şekil verilmiş haline ……………………denir.*Demir, çelik, nikel gibi maddeler ……………………………………tarafından çekilir.*Boşlukta yer kaplayan,kütlesi ve hacmi olan varlıklara …………………………….. denir.*Duvar……………………………….. bir maddedir.*Pense, tornavida ve çekiç birer ……………………tir.*Birden fazla……………maddenin bir araya gelmesiyle karışım oluşur*Suyla pirinci ……………..yöntemiyle ayırabiliriz*İki yada daha fazla maddenin bir araya gelmesiyle …………….Oluşur.*Kabın boş haldeki kütlesine ………………………….denir.*Su……………………….bir maddedir.1)Aşağıdaki sıralanan maddelerin hangisi katı-sıvı-gaz- şeklinde sıralanmıştır? A) hava – süt –su buharı B) demir – duman – suC) su – kola – kolonya D) tahta – süt – hava2)Sınıfa dökülen kolonyanın yaydığı koku, bir süre sonra, sınıfın her yerinden hissedilebilir olması gazların hangi özelliği ile açıklanır? A) Gazlar elle tutulup, gözle görülemezler. B)Gazlar sıkıştırılabilirler. C) Gazlar bulundukları ortamda yayılabilir.D) Gazlar boşlukta yer kaplarlar3)Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?A)ışık B) hava C) su D) toprak4) Bazı katılar küçük taneciklere sahip oldukları için sıvılar gibi özellikler gösterebilirler.Aşağıda verilen örneklerden hangisi bu katılara örnek gösterilemez?A)pirinç B) şeker C) buz D) mercimek5)Aşağıdakilerden hangisi katı ve sıvıların ortak özelliğidir?A) Belirli bir şekillerinin olması B) Bulundukları kabın şeklini almalarıC) Konuldukları kabı tamamen doldurmaları D) Belirli hacimlerinin olması6)Sıkıştırılıp bırakıldığında eski haline dönebilen maddelere esnek madde denir. Buna göre, aşağıdaki maddelerden hangisi esnek maddelere örnek gösterilemez? A ) sünger B) bardak C) silgi D) balon7) Aşağıda verilen karışımlardan hangisi mıknatıs yöntemiyle ayrılabilir? A) Kum-tuzB) demirtozu-şekerC) Tuzlu suD) tuz-şeker8-Hangisi katı,sıvı,ve gazların ortak özelliğidir?A) belli bir şekle sahip olmaB) bulundukları kabın şeklini almaC) akışkan olma D) kütle ve hacme sahip olma9- Hangisi tüm maddelerin ortak özelliklerinden değildir?A) kütle B) hacim C) saydamlıkD) tanecikli yapıda olması10- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?a)Sıvılar bulunduğu kabın şeklini alır.b)Katıların belli bir şekli yoktur.c)Maddeler katı, sıvı ve gaz olarak üçe ayrılır.D)Sıvılar ısıtılırsa buharlaşır.11- Aşağıdaki karışımlardan hangisi mıknatısla ayırma yöntemi ile ayrılır?a) tebeşir tozu-su b) Demir tozu-kum c) odun talaşı-kömür tozu d) tuzlu su12- Annemizin yemek yapmak için kullandığı tereyağı hangi madde sınıfına girer?a) malzeme b) eşya c) alet d) doğal madde
 • 2
  Dosyayı Göster
  8 ay önce
  Maddeyi Tanıyalım Konu Çalışması
  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  MADDEYİ TANIYALIM 01BOŞLUK DOLDURMAsaydam – madde – duyu – tat - opakcisim – parlak – malzeme – kırılgan - esnek1. Boşlukta yer kaplayan, hacmi ve kütlesi olan her şeye ………………… denir.2. Işığı geçiren maddelere ……….. maddeler denir. 3. Işığı geçirmeyen maddelere ……………..…….…… maddeler denir.4. Maddelerin özelliklerini …………………..…… organlarımızla fark ederiz.5. Görünüşleri aynı olan maddeler için koku ve ……………….. alma duyu organları ile ayırabiliriz.6. Pencere camı, kolayca kırılacağı için ……………….…. bir maddedir.7. Paket lastiğine uygulanan etki ile uzaması …………… bir madde olduğu içindir.8. Cisimleri oluşturmak için kullanılan maddelere …………….….denir.9. Maddelerin şekil almış hallerine …………denir.10. Işığı yansıtan maddeler …………..maddelerdir.DOĞRU - YANLIŞ(…..) Pencere camı saydam olmayan maddelerdir.(…..) Işığı geçirmeyen maddelere saydam madde denir.(…..) Canlı varlıklar madde değildir.(…..) Maddelerin özelliklerini beş duyu organımızla ayırt edebiliriz.(…..) Her maddenin görülebilir ve hissedilebilir özellikleri vardır.(…..) Çelik, elmas gibi maddeler esnek maddelerdir.(…..) Tencere, çatal, yüzük, elbise gibi nesneler eşyadır.(…..) Demir, çelik gibi maddeler suda yüzen maddelerdir.(…..) Kağıt kesmek için kullanılan makas bir alettir.(…..) Yazı yazmak için kullandığımız kalemin ucu esnek maddedir.10. Aşağıda verilenlerden hangisi saydam maddeye örnek verilebilir?A)Gözlük camı B Duvar C) Demir D) Tahta11. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Saydam maddeler ışığı geçirirler B) Opak maddeler ışığı geçirirler C) Maddeler hissedilebilir ve görüle- bilirler D) Cam bardak saydam maddedir12. Görünüşleri ve renkleri aynı olan iki maddeyi hangi duyu organımızla ayırt edebiliriz?A) Tat b)işitme C)Görme D)Dokunma13-Aşağıda verilenlerden hangisi saydam maddeye örnek verilebilir? A) Gözlük camı B) Duvar C) Demir D)Tahta14. “Boşlukta yer kaplayan, hacmi ve kütlesi olan her şeye ………….denir.”Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Ses B) Uzay C) Dünya D) Madde15. “üç bardağa farklı meyve suyu doldurulup, gözleri bağlı olan öğrenciye hangi meyve sularının olduğu sorulmaktadır.”Gözleri bağlı öğrenci hangi özelliklerinden yararlanarak bulabilir? A) Renk – tat B) Renk – koku C) Tat – koku D) Dokunma – tat16. I. Kırılganlık II. Sertlik III. yumuşaklıkYukarıda verilenlerden hangileri maddelerin görülebilir ve hissedilebilir özelliklerindendir? A) I, II B) II, III C) I, II, III D) I, III17. Maddelerin şekil almış, biçimlendirilmiş hallerine …………..denir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Madde B) Cisim C) Eşya D) Alet18. Aşağıda verilenlerden hangisi ışığı yansıtabilen bir madde değildir? A) Ayna B) karton c) çaydanlık D) tencere19. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Paket lastiği ; esnek madde B) Toprak ; Parlak madde C) Gözlük camı ; saydam madde D) Tahta cetvel ; berk madde20. Aşağıdaki maddeler grup yapıldığında hangisi grup dışında kalır? A) Altın B) Yün C) Demir D) Çelik21. Aşağıda verilenlerden hangisi maddenin şekil almış haline uygun bir örnek değildir? A) Masa B) Ağaç C) Demir D) Altın22. Aşağıdakilerden hangisi madde değildir? A) ışıkB) civaC) çelik D) hava23. Aşağıdakilerden hangisi maddenin görülebilir ve hissedilebilir özelliklerinden biri değildir?A) yumuşaklık B) hacim C) renk D) sertlik24. Maddelerin şekil almış haline cisim denir.Buna göre, aşağıda verilen maddelerden hangisi cisim değildir?A) Kaşık B) Bardak C) Su D) Tava25. Aşağıda verilenlerden hangisi malzeme değildir?A) Un B) SütC) ŞekerD) Tabak26. Aşağıdakilerden hangisi madde örneği değildir?A) DemirB) Taş C) Elektrik D) Hava
 • 2
  Dosyayı Göster
  7 ay önce
  Maddenin Halleri Konusu Değerlendirme Çalışması
  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  Adı Soyadı: ……………………MADDENİN HALLERİwww.Egitimhane.com
 • 2
  Dosyayı Göster
  7 ay önce
  Maddenin Özellikleri Konu Çalışması
  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  Adı soyadı:--------------------------------------Numarası:--------Tarih:-------/-------/----------FEN VE TEKNOLOJİ ÇALIŞMA KÂĞIDI ( Madde ve özellikleri)1. Aşağıdaki maddelerden gözümüz kapalı olsa bile beş duyu organımızdan koku alma duyumuzla tanıyabileceğimiz maddelerin kutucuklarını işaretleyiniz. kolonya tornavida gül kağıt parfüm makas limon demir taş muz 2. Aşağıdaki maddelerden sert olanın kutucuğunu işaretleyiniz. ağaç silgi balyoz mendil vazo3. Aşağıdaki kavramları tanımları ile eşleştiriniz. Opak Bükülebilen ve tekrar eski haline dönebilen madde. Saydam Işığı geçirmeyen, bakıldığında arkası veya içi görünmeyen medde. Esnek Esnek olmayan medde. Berk Işığı geçiren bakıldığında arkası veya içini görünen medde. 4. Aşağıdaki tabloda yazılan maddelerin taşıdığı özelliklerini işaretleyiniz.ÖZELLİKLERSaydam Opak Parlak Mat Sert Yumuşak Esnek BerkKatı SıvıMADDELERAltın Su SüngerTaşLastikCam Süt 5. Aşağıdaki maddelerden mıknatıs tarafından çekilenleri ok işareti ile mıknatısa yapıştırınız. odun makas jilet top ataş dosya çatal6. Aşağıdaki maddelerden suda batanların karşısına ( Suda batar.), yüzenlerin karşılarına ( Suda yüzer. ) yazınız. Tahta ------------------------------------------------- Altın yüzük ------------------------------------------------- Plastik poşet------------------------------------------------- Demir çubuk -------------------------------------------------- Kağıt gemi ------------------------------------------------- Pingpong topu -------------------------------------------------- Makas -------------------------------------------------7. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanına (D), yanlış olanına (Y) harfi koyunuz.Havlu suyu çeker. ( )Poşet suyu çeker. ( )Pamuk suyu çekmez. ( )Kumaş suyu çeker. ( )Alüminyum folyo suda ıslanır. ( )Cam suyu çeker. ( ) BİRAZ DA EĞLENELİM.Aşağıdaki bulmacada altı harfli bir cümle gizlenmiş. Cümleyi bulup kutucuklarını boyayın. Bakalım ne yazıyor.ABHJKLŞIOGĞVSDÜNYADAFLİMSAŞİİZCNFJKÇJFARKLIÇŞŞREDMEHKLÇPPDHÜÖZELLİKLERDEBDJTYSKLSŞİBABİRF ÇOKHĞÜÖGFCHŞİTRŞİIGCMADDEÖPDVVNESNÇVMÇÖTEÇRUUVARDIRLŞİFSDBİSEÖZZVGN
 • 2
  Dosyayı Göster
  7 ay önce
  Maddenin Özellikleri Konu Çalışması
  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  FEN TEKNOLOJİ MADDE KONUSU 1) K maddesi mıknatısla çekilebildiğine göre bu madde aşağıdakilerden hangisi olabilir? a- defter b- domates c- çelik tencere d- tahta kaşık2) Aşağıdakilerden hangisi malzemedir? a- Pilav yaparken kullanılan pirinç b- Üzerinde yemek yenilen masa c- Çivi çakarken kullanılan çekiç d- Üzerimize giydiğimiz kazak3) Aşağıdakilerden hangisi alettir? a- tuz b- biber c- mutfak robotu d- kova4) Aşağıdakilerden hangisi eşyadır? a- patates b- tornavida c- taş d- buzdolabı5) Aşağıdakilerden hangisi cisimdir? a- Soluduğumuz hava b- İçtiğimiz çorba c- Yazı yazdığımız kalem d- Çaya attığımız şekerVARLIKMADDECİSİMMALZEMEALETEŞYAHALI X X X XTUZ X X SIRA X X XPENSE X X X6) Yukarıdaki tabloda verilen maddelerden birinin isimlendirilmesinde hata yapılmıştır.Bu madde hangisidir? a- halı b elma c- sıra d- pense7) “ Işığı geçiren maddeler saydam maddelerdir.” Bu bilgiye göre aşağıdaki maddelerden hangisi saydam madde değildir? a- televizyon camı b- koyu renkli masa örtüsü c- cam tabak d- sınıfın içindeki hava8) Aşağıdakilerden hangisi maddedir? a- gölge b- ses c- ısı d- odun9) “ İzel istemeden elindeki topu attı.Top cama geldi ve cam kırıldı.” Buna göre; cam için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? a- kırılgandır b- esnektir c- sağlamdır d- berktir10) I- Suda yüzer II- Sağlamdır III- Berktir Yukarıdaki bilgilere göre bu madde aşağıdakilerden hangisi olabilir? a- Çivi b- Tahta c- Kağıt d- Lastik11) Madde ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a- Boşlukta yer kaplayan, hacmi ve kütlesi olan herşey maddedir. b- Madde; cisim, alet, malzeme ve eşya olarak adlandırılır. c- Ses, ışığı geçiren bir maddedir. d- Maddeler değişik büyüklükte ve şekillerde olabilir.12) “Oturduğumuz koltuğun minderi önce çöker, kalktığımızda eski halini alır.” Bu durum minderin hangi özelliğini göstermektedir? a- Serttir b- Berktir c- Opaktır d- Esnektir “ Tarık Buğra elindeki; tahta , vida, plastik ve lastikleri kullanarak oyuncak araba yapıyor.Arabayı yaparken,; testere, keser, tornavida ve yapıştırıcı kullanıyor.” Aşağıdaki iki soruyu yukarıdaki bilgiye göre cevaplandırınız.13) Tarık arabayı yaparken hangi malzemeleri kullanmıştır?Yazınız.…………………………………………………………………………………………………..14) Tarık arabayı yaparken hangi aletleri kullanmıştır? Yazınız.…………………………………………………………………………………………………..15) “ Bir ağaç kesilerek önce keresteye sonra masaya donüştürülüyor.” Bu bilgiye göre bu işlem sırası ile maddenin hangi ismini alır?madde-malzeme-alet-cisimmadde-eşya-malzeme-aletmalzeme-cisim-madde-eşyamadde-cisim-malzeme-eşya16) “ Ezgi, elini önce cama sonra duvara sürüyor.”Ezgi bu işlemi yaparken maddenin hangi özelliklerini anlamak istemiştir? a- sert-yumuşak b- pürüzlü-düz c- opak-saydam d- su geçiren-geçirmeyen17) “ Emre elindeki lastik ile ok atmaktadır.”Buna göre lastik ile oku birbirinden ayıran özellik nedir? a- Su geçiren- geçirmeyen b- opak-saydam c- düz-pürüzlü d- esnek-berk18) Aşağıdaki varlıklar üstlerindeki bilgilerle eşleştirildiğinde hangi şıkta hata yapılmıştır? Şekil Almıştır Kullanıldıkça Tükenir Kullanıldıkça Eskir a- Kalem un koltuk b su yağ silgi c- defter tuz buzdolabı d- masa şeker kazak19) Yere dökülen toplu iğneleri aşağıdaki yöntemlerin hangisi ile daha kısa sürede ve kolayca toplayabiliriz? a- süpürerek b- Cımbız ile tek tek toplayarak c- elimizle toplayarak d- mıktanısı yaklaştırarak. saydam. esnek. katı. cisim. gaz. çeken . duyu. hacim. madde. yüzen. ısı. tuzlu. işlenmiş. buharlaştırma. soğutma. yüzdürme. doğal. naylon. olayları. çözelti1. Maddelerin varlıklarınıorganlarımızla algılarız.2. Canlı ya da cansız olsun, bütün nesneler birerdir.3. Tahta,olmayan bir maddedir.4. Pamuk, suyubir maddedir.5. Tahta, sudabir maddedir.6.maddeler kolayca bükülebilir.7.maddelerin belli bir şekilleri vardır.8. Belli bir şekilleri ve hacimleri olmayan maddeler,maddelerdir.9. Sıvılarınbirimi litredir.10. Cam bir madde, cam vazo isedir.11. Taş, meyve ve odunmaddelerdir.12. Doğal maddelerin bazı işlemlerden geçmesiylemadde elde edilir.13.yapay bir maddedir.14. Doğamaddelerin biçimini değiştirir.15. Isınma ve soğuma,alışverişiyle gerçekleşir.16. Deniz suyununolması toprağın denize taşınmasından kaynaklanır.17.bir ayırma yöntemidir.18. Şekerli çay,bir maddedir.19. Katı maddeleriyöntemiyle ayırabiliriz.20. Suyun buz haline dönüşmesi için sudan ısı alma olayınadenir.
 • 2
  Dosyayı Göster
  7 ay önce
  Maddenin Özellikleri Konu Çalışması
  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  Adı soyadı:-------------------------------------------Numarası:---------Tarih:-------/--------/---------FEN VE TEKNOLOJİ ÇALIŞMA KÂĞIDI ( Cisim, malzeme, eşya, alet, araç )1. Aşağıdaki tanımları kavramlarla eşleştiriniz.Cisim Bir işi yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden faydalandığımız maddeler.Malzeme Belirli bir şekli olan bağımsız katı maddeler.Eşya Maddelere şekil vermek veya maddeler üzerinde iş yapmak için kullandığımız maddeler.Alet Bir işimize yaradığı için yanımızda evimizde okulumuzda bulundurduğumuz maddeler.Araç Bir ürün meydana getirmek için kullanılan maddeler. 2. Aşağıdaki maddelerden cisim olanların kutucuğunu işaretleyiniz. süt kalem tabak ağaç yağ sandalye3. Aşağıdakilerden hangisi bir malzemedir? A) B) C) D) 4. Aşağıdakilerden hangisi eşya değildir? A) sıra B) masa C) kanepe D) pense 5. Aşağıdaki tabloyu örnekte olduğu gibi uygun şekilde doldurunuz.VARLIK ADI MADDE CİSİMMALZEMEEŞYAALETARAÇPorselen fincan X X X XUnKumaşSuSüngerSilgiDemirÇekiç 6. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanına (D), yanlış olanına (Y) harfi koyunuz.Cep telefonu bir malzemedir. ( )Makas bir araçtır. ( )Tutkal bir malzemedir. ( )Bıçak için hem cisim hem de eşya diyemeyiz. ( )Ayakkabı bir eşyadır. ( )
 • 2
  Dosyayı Göster
  7 ay önce
  Maddenin Özellikleri Konu Çalışması
  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  Aşağıdaki İfadeleri Eşleştirelimkullanılan malzemelere “alet” denir.günlük hayatta kullandığımız nesnelere “ eşya “ denir.maddesine dönüştürülen maddelere “malzeme” denir.haline “cisim” adı verilir.Bir araya getirilerek bir tüketimMaddenin şekil almışCisimlere şekil vermek amacıylaMaddelerin şekil almasıyla oluşan Madde doğada kullanım itibariyle 4 şekilde bulunmaktadır.Bu dört çeşidin isimlerini yazınız.1……………………………………………… 3……………………………………….2……………………………………………. 4……………………………………… Aşağıda verilen cisim örneklerinin yapıldıkları maddeleri kutucuklara yazalım. Aşağıdaki cisim ve yapıldığı madde eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?Yanlış olanları bulup yanlarına doğrusunu yazınız.Bardak –Cam Masa – Ağaç İğne-Ağaç Tencere-AğaçKitap-Plastik Battaniye-Pamuk Çatal-çelik Çivi-Demir Aşağıda verilen malzemelerin birlikte kullanılmasıyla ortaya çıkacak olan ürünün ismi nedir? Malzemeler Ortaya Çıkacak Olan Ürün Malzemeler Ortaya Çıkacak Olan Ürün Domates Un Biber Su Yumurta Yağ Yağ Ceviz ( yemek olarak düşün) Okulda-evde ve mutfakta kullanılan alet çeşitlerine örnekler verelim. ( 3’er tane) Evde-GarajdaKontrol kalemi MutfaktaRendeOkulda-SınıftaPastel boya Madde doğada kaç halde bulunur?Yazınız.1…………………………………. 3…………………………………… 2……………………………………Katı maddelere örnek olarak, …………………………………………………………………………….. verebiliriz.( 3 tane)Sıvı maddelere örnek olarak,………………………………………………………………………………. verebiliriz.( 3 tane)Gaz maddelere örnek olarak,………………………………………………………………………………..verebiliriz.(3 tane) Hangileri katı madde,hangileri sıvı madde ,hangileri gaz maddelerdir?SınıflandıralımKolonya-hava-pirinçMakas-ayçiçek yağı-doğal gaz-şeker-yazı tahtasıSüt-pencere-ayranSu buharıgazsıvıkatı Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerle dolduralım.Boya kalemleri-su-akıcıdırlar-halı-doldururlar-Televizyon-Katı maddelerMalzemem-süt-koltuk-suda yüzenMaddeler tüketim amacıyla kullanıldıklarında …………………………..adını alırlar.Örneğin resim dersinde kullandığımız ………………………. bir malzemedir.…………………….. ve ………………….. gibi maddeler sıvı halde bulunurlar.Sıvı maddeler………………………………………………………..,…………………………..,………………………… birer eşyadır.Deniz araçlarının yapımında ………………………………………..maddeler kullanılır.Gazlar konuldukları kabın tamamını………………………………….…………………………………… akışkan değillerdir.
 • 2
  Dosyayı Göster
  7 ay önce
  Maddenin Özellikleri Konu Çalışması
  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  MADDE,CİSİM1) Aşağıdaki verilen maddeleri tanımamıza yarayan temel özelliklerini eşleştiriniz.[___]A)Cam[___]B)Lastik[___]C)Pamuk[___]D)Çaydanlık[___]E)Şeker[___]F)Kolonya1)Tadından2)Saydamlığından3)Kokusundan4)Esnekliğinden5)Yumuşaklığından6)Şeklinden 2) Aşağıdaki cümleler doğru bilgi içeriyorsa D’yi yanlış bilgi içeriyorsa Y’yi işaretleyiniz.Renk özelliği, maddeleri ayrıt etmede her zaman tek başına yeterlidir.(  ) Doğru   (  ) Yanlış   Cisimlerin biçimi onları tanımamıza yardımcı olur.(  ) Doğru   (  ) Yanlış   Maddenin sert ya da yumuşak olup olmadığını görme duyumuzla anlayabiliriz.(  ) Doğru   (  ) Yanlış   Lastik esnek, kalem berk bir maddedir.(  ) Doğru   (  ) Yanlış   Şeker ve tuz tatma duyumuzla ayırt edebiliriz.(  ) Doğru   (  ) Yanlış   Su ile kolonyayı koklayarak birbirinden ayırabiliriz.(  ) Doğru   (  ) Yanlış  3) “Kütlesi ve hacmi olan her şeye _____________ denir.” cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?A)  demir B)  cisim C)  madde D)  taş4) I. Maddenin duyu organlarımız ile algıladığımız özelliklerine; görülebilir ve hissedilebilir özellikleridir.II.Renk ve görünüş özelliği maddeleri tanımada tek başına yeterli olmayabilir.III.Yağmurluk ve şemsiye, su geçiren maddelerden yapılır.Yukarıda verilenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?A)  I ve II doğru, III yanlışB)  I ve III doğru, II yanlışC)  II ve III doğru, I yanlışD)  I, II ve III doğru5) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere “eşya, cisim, özelliklere, madde/cisim, madde, alet, malzeme, malzeme” uygun kelimeler yazınız.*Maddeler birbirlerinden farklı ___________sahiptir.*Demir bir ______ dir, ______ değildir.*Bütün cisimler aynı zamanda ______ dir.*Katı maddelerin şekil almış haline ______ denir.*Bir tüketim maddesi oluşturmak için kullanılan maddelere ________ denir.*Çekiç, keser, pense birer _____ tir.*Halı, kanepe, buzdolabı evimizde bulunan _____ lardan bazılarıdır.*Un, şeker, yumurta ve yağ pasta yapmak için kullandığımız ________ lerdir.6) Aşağıdakilerden hangisi malzemedir?A)  Çekiç B)  Cam bardak C)  Un D)  Çatal 7) Aşağıdakilerden hangisi doğal bir maddedir?A)  Beton B)  Masa C)  Kum D)  Plastik top8)Aşağıdakilerden hangisi bir eşyadır?A)  Sürahi B)  Keser C)  Elma D)  Matkap 9) Maddeler aşağıdaki hangi seçenekte doğal – malzeme – eşya şeklinde sıralanmıştır?A)  Masa örtüsü – pamuk - kumaşB)  Ağaç – tahta – tahta masa C)  Saç – demir – soba D)  Yün – yün eldiven – yün iplik 10) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?A)  Su – renksiz ve kokusuzB)  Cam – pürüzsüz ve saydamC)  Toprak – parlak ve su geçirmezD)  Lastik – esnek11) Aşağıdaki cümleler doğru bilgi içeriyorsa D’yi yanlış bilgi içeriyorsa Y’yi işaretleyiniz.Altın berk bir maddedir.(  ) Doğru   (  ) Yanlış   Çelik çaydanlık parlaktır.(  ) Doğru   (  ) Yanlış   Demir saydam, pürüzsüz, kırılgan maddedir.(  ) Doğru   (  ) Yanlış   Plastik su geçirmez, pamuklu kumaş su geçirir.(  ) Doğru   (  ) Yanlış   12) Aşağıdaki maddelerden hangisi saydam maddedir?A)  Cam B)  Tahta C)  Demir D)  Beton13) Aşağıdaki eşyalardan hangisi suda yüzer?A)  Taş B)  Kağıt C)  Altın bilezik D)  Demir çivi14) Hangisi pürüzsüz bir yüzeye sahiptir?A)  Taş B)  Odun C)  Cilalanmış tahta D)  Beton15)Saydamın karşıtı aşağıdakilerden hangisidir?Opak B)  Sert C)  Pürüzsüz D)Su geçirmez16) Aşağıdaki maddelerden hangisi esnek değildir?Silgi B)  Paket lastiği C)  Sünger D)  Kalem17) Aşağıdaki maddelerden hangisi eşleştirildiği özellikte değildir?A)  Cam – saydam B)  Demir – opakC)  Lastik – berk D)  Toprak – mat18) Esnek olmayan maddelere ne ad verilir?A)  Esnek B)  Saydam C)  Opak D)  Berk19) Aşağıdakilerden hangisi suda yüzmez?A)  Tahta B)  Kum tanesiC)  Şişirilmiş balon D)  Plastik top20) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere “cam, opak, esnek, saydam, opak, berk” uygun kelimeler yazınız.* Işığı geçirmeyen maddelere _____ maddeler denir.*_______ maddeler ışığı geçirir.* Eğilip, bükülüp bırakıldığında tekrar önceki şeklini alan maddelere ______ maddelerdir.* Esnek olmayan maddelere _____ maddeler denir.*____ , saydam – pürüzsüz ve kırılgan bir maddedir.* Tahta _____ bir maddedir.21) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi uygun değildir?A)  Yorgan – eşyaB)  Soba – cisimC)  Su – maddeD)  Ceket – malzeme22) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?A)  Soba, bir madde bir cisim ve aynı zamanda bir eşyadır.B)  Su, bir cisimdir.C)  Katı maddenin şekil verilmiş haline cisim denir.D)  Pense; bir madde, bir cisim ve aynı zamanda bir alettir.23) Aşağıdaki maddelerden hangisi suya batar?A)  Mantar tıpa B)  Zeytin yağıC)  Küçük bir çivi D)  Kâğıt24) Aşağıdakilerden hangisi salata malzemelerinden biri değildir?A)  Soğan B)  domates C)  Biber D)  Tabak25)Aşağıdakilerden hangisi mutfak eşyalarının arasında sayılamaz?A)  Çatal B)  Ekmek C)  Tabak D)  Bıçak26) Aşağıdaki cümlelerden kaç tanesi doğru bilgi içermektedir?I.Her maddenin farklı özelliği vardır.II.Maddenin kullanım alanı özelliğine bağlıdır.III.Cam saydam olduğu için pencerelerde kullanılır.IV.Bulaşık süngeri suyu emen maddelerden yapılır.A)  1 B)  2 C)  3 D)  427)Aşağıdakilerden hangisinin yapımında pamuklu kumaş kullanılması uygun değildir?A)  Havlu B)  İç çamaşırıC)  Dalgıç kıyafeti D)  Mendil 28) Aşağıdakilerden hangisinin yapımında su geçirmeyen madde kullanılması uygundur?A)  Yastık B)  Yağmurluk C)  Halı D)  Çarşaf 29) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?A)  Şemsiye ve çadır yapımında su geçirmeyen maddeler kullanılır.B)  Naylon içeren kumaştan yapılan giysiler daha sağlıklıdır.C)  Havlu üretiminde pamuklu kumaşlar kullanılır.D)  Tencereler ateşe dayanıklı maddelerden yapılır.30) Aşağıdaki cümleler doğru bilgi içeriyorsa D’yi yanlış bilgi içeriyorsa Y’yi işaretleyiniz.Tencere ve çaydanlık sapları ısıyı iletmeyen maddelerden yapılır.(  ) Doğru   (  ) Yanlış   Kışlık kot ve kışlık ayakkabıların yapımında su geçirmeyen maddeler kullanılır.(  ) Doğru   (  ) Yanlış   Islak zeminleri kurulamak için su çekmeyen maddeler daha uygundur.(  ) Doğru   (  ) Yanlış    Binalarda ısı yalıtımını sağlamak için ısı geçirmeyen maddeler kullanılır.(  ) Doğru   (  ) Yanlış   Yağmurluklar su geçirmemesi için naylon içeren maddelerden yapılır.(  ) Doğru   (  ) Yanlış   
 • 2
  Dosyayı Göster
  7 ay önce
  Maddenin Özellikleri Konu Çalışması
  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  MADDE,CİSİM1) Aşağıdaki verilen maddeleri tanımamıza yarayan temel özelliklerini eşleştiriniz.[___]A)Cam[___]B)Lastik[___]C)Pamuk[___]D)Çaydanlık[___]E)Şeker[___]F)Kolonya1)Tadından2)Saydamlığından3)Kokusundan4)Esnekliğinden5)Yumuşaklığından6)Şeklinden2) Aşağıdaki cümleler doğru bilgi içeriyorsa D’yi yanlış bilgi içeriyorsa Y’yi işaretleyiniz.Renk özelliği, maddeleri ayrıt etmede her zaman tek başına yeterlidir. (  ) Doğru   (  ) Yanlış   Cisimlerin biçimi onları tanımamıza yardımcı olur.(  ) Doğru   (  ) Yanlış   Maddenin sert ya da yumuşak olup olmadığını görme duyumuzla anlayabiliriz. (  ) Doğru   (  ) Yanlış   Lastik esnek, kalem berk bir maddedir. (  ) Doğru   (  ) Yanlış   Şeker ve tuz tatma duyumuzla ayırt edebiliriz.(  ) Doğru   (  ) Yanlış   Su ile kolonyayı koklayarak birbirinden ayırabiliriz.(  ) Doğru   (  ) Yanlış  3) “Kütlesi ve hacmi olan her şeye _____________ denir.” cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A)  demir B)  cisim C)  madde D)  taş4) I. Maddenin duyu organlarımız ile algıladığımız özelliklerine; görülebilir ve hissedilebilir özellikleridir.II.Renk ve görünüş özelliği maddeleri tanımada tek başına yeterli olmayabilir.III.Yağmurluk ve şemsiye, su geçiren maddelerden yapılır.Yukarıda verilenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?A)  I ve II doğru, III yanlışB)  I ve III doğru, II yanlışC)  II ve III doğru, I yanlışD)  I, II ve III doğru5) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere “eşya, cisim, özelliklere, madde/cisim, madde, alet, malzeme, malzeme” uygun kelimeler yazınız.*Maddeler birbirlerinden farklı ___________sahiptir.*Demir bir ______ dir, ______ değildir.*Bütün cisimler aynı zamanda ______ dir.*Katı maddelerin şekil almış haline ______ denir.*Bir tüketim maddesi oluşturmak için kullanılan maddelere ________ denir.*Çekiç, keser, pense birer _____ tir.*Halı, kanepe, buzdolabı evimizde bulunan _____ lardan bazılarıdır.*Un, şeker, yumurta ve yağ pasta yapmak için kullandığımız ________ lerdir.6) Aşağıdakilerden hangisi malzemedir? A)  Çekiç B)  Cam bardak C)  Un D)  Çatal 7) Aşağıdakilerden hangisi doğal bir maddedir? A)  Beton B)  Masa C)  Kum D)  Plastik top8)Aşağıdakilerden hangisi bir eşyadır? A)  Sürahi B)  Keser C)  Elma D)  Matkap 9) Maddeler aşağıdaki hangi seçenekte doğal – malzeme – eşya şeklinde sıralanmıştır? A)  Masa örtüsü – pamuk - kumaş B)  Ağaç – tahta – tahta masa C)  Saç – demir – soba D)  Yün – yün eldiven – yün iplik 10) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? A)  Su – renksiz ve kokusuz B)  Cam – pürüzsüz ve saydam C)  Toprak – parlak ve su geçirmez D)  Lastik – esnek11) Aşağıdaki cümleler doğru bilgi içeriyorsa D’yi yanlış bilgi içeriyorsa Y’yi işaretleyiniz.Altın berk bir maddedir. (  ) Doğru   (  ) Yanlış   Çelik çaydanlık parlaktır. (  ) Doğru   (  ) Yanlış   Demir saydam, pürüzsüz, kırılgan maddedir.(  ) Doğru   (  ) Yanlış   Plastik su geçirmez, pamuklu kumaş su geçirir.(  ) Doğru   (  ) Yanlış   12) Aşağıdaki maddelerden hangisi saydam maddedir? A)  Cam B)  Tahta C)  Demir D)  Beton13) Aşağıdaki eşyalardan hangisi suda yüzer? A)  Taş B)  Kağıt C)  Altın bilezik D)  Demir çivi 14) Hangisi pürüzsüz bir yüzeye sahiptir? A)  Taş B)  Odun C)  Cilalanmış tahta D)  Beton15)Saydamın karşıtı aşağıdakilerden hangisidir?Opak B)  Sert C)  Pürüzsüz D)Su geçirmez16) Aşağıdaki maddelerden hangisi esnek değildir?Silgi B)  Paket lastiği C)  Sünger D)  Kalem17) Aşağıdaki maddelerden hangisi eşleştirildiği özellikte değildir? A)  Cam – saydam B)  Demir – opak C)  Lastik – berk D)  Toprak – mat18) Esnek olmayan maddelere ne ad verilir? A)  Esnek B)  Saydam C)  Opak D)  Berk19) Aşağıdakilerden hangisi suda yüzmez? A)  Tahta B)  Kum tanesi C)  Şişirilmiş balon D)  Plastik top20) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere “cam, opak, esnek, saydam, opak, berk” uygun kelimeler yazınız.* Işığı geçirmeyen maddelere _____ maddeler denir.*_______ maddeler ışığı geçirir.* Eğilip, bükülüp bırakıldığında tekrar önceki şeklini alan maddelere ______ maddelerdir.* Esnek olmayan maddelere _____ maddeler denir.*____ , saydam – pürüzsüz ve kırılgan bir maddedir.* Tahta _____ bir maddedir.21) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi uygun değildir? A)  Yorgan – eşya B)  Soba – cisim C)  Su – madde D)  Ceket – malzeme22) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?A)  Soba, bir madde bir cisim ve aynı zamanda bir eşyadır.B)  Su, bir cisimdir.C)  Katı maddenin şekil verilmiş haline cisim denir.D)  Pense; bir madde, bir cisim ve aynı zamanda bir alettir.23) Aşağıdaki maddelerden hangisi suya batar? A)  Mantar tıpa B)  Zeytin yağı C)  Küçük bir çivi D)  Kâğıt24) Aşağıdakilerden hangisi salata malzemelerinden biri değildir? A)  Soğan B)  domates C)  Biber D)  Tabak25)Aşağıdakilerden hangisi mutfak eşyalarının arasında sayılamaz? A)  Çatal B)  Ekmek C)  Tabak D)  Bıçak26) Aşağıdaki cümlelerden kaç tanesi doğru bilgi içermektedir?I.Her maddenin farklı özelliği vardır.II.Maddenin kullanım alanı özelliğine bağlıdır.III.Cam saydam olduğu için pencerelerde kullanılır.IV.Bulaşık süngeri suyu emen maddelerden yapılır. A)  1 B)  2 C)  3 D)  427)Aşağıdakilerden hangisinin yapımında pamuklu kumaş kullanılması uygun değildir? A)  Havlu B)  İç çamaşırı C)  Dalgıç kıyafeti D)  Mendil 28) Aşağıdakilerden hangisinin yapımında su geçirmeyen madde kullanılması uygundur? A)  Yastık B)  Yağmurluk C)  Halı D)  Çarşaf 29) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A)  Şemsiye ve çadır yapımında su geçirmeyen maddeler kullanılır. B)  Naylon içeren kumaştan yapılan giysiler daha sağlıklıdır. C)  Havlu üretiminde pamuklu kumaşlar kullanılır. D)  Tencereler ateşe dayanıklı maddelerden yapılır.30) Aşağıdaki cümleler doğru bilgi içeriyorsa D’yi yanlış bilgi içeriyorsa Y’yi işaretleyiniz.Tencere ve çaydanlık sapları ısıyı iletmeyen maddelerden yapılır.(  ) Doğru   (  ) Yanlış   Kışlık kot ve kışlık ayakkabıların yapımında su geçirmeyen maddeler kullanılır.(  ) Doğru   (  ) Yanlış   Islak zeminleri kurulamak için su çekmeyen maddeler daha uygundur.(  ) Doğru   (  ) Yanlış    Binalarda ısı yalıtımını sağlamak için ısı geçirmeyen maddeler kullanılır.(  ) Doğru   (  ) Yanlış   Yağmurluklar su geçirmemesi için naylon içeren maddelerden yapılır.(  ) Doğru   (  ) Yanlış   31)Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) şeffaf naylon-saydam madde B)plastik poşet-su geçirmeyen madde C)saat camı-saydam madde D)beton-esnek madde32) Aşağıdakilerden hangisi maddedir? A)ışık B)ses C)ısı D)su33)Aşağıdaki cisimlerden hangisi aynı zamanda bir alettir?A)kapı B)küpe C)kerpeten D)koltuk34)aşağıdakilerden hangisi tüm maddeler için doğrudur? A)Akışkandır. B) Hacimleri vardır. C) Malzeme olarak kullanılır. D) Parlaktır.
 • 2
  Dosyayı Göster
  7 ay önce
  Maddenin Özellikleri Konu Çalışması
  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  Adı Soyadı:………..………………… UYGULAMAÜnite : Maddeyi TanıyalımKazanım : 1.6. – 1.7.BOŞLUK DOLDURMAcam – tahta – mıknatıs – bakır - karışım1. Demir, nikel, çelik gibi maddeler ………………………. tarafından çekilir.2. Plastik, kağıt, ………..…….. gibi maddeler mıknatıs tarafından çekilmezler.3. …………….... tel mıknatıs tarafından çekilmez.4. ………………….maddeleri ayırt etmek için mıknatıslardan yararlanırız.5. ……………… suda batmayan maddelerdendir.DOĞRU - YANLIŞ(…..) Demir tozları mıknatıs tarafında çekilir.(…..) Mıknatıs cam maddeleri çeker.(…..) Plastik tabak, bakır tel mıknatıs tarafından çekilir.(…..) Şeker ve demir tozu karışımını mıknatıs ile ayırabiliriz.(…..) Çivi ve toplu iğne mıknatıs ile çekilir.SORULARI CEVAPLANDIRALIM1-Mıknatıs nedir? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2-Mıknatısın çektiği maddelere örnekler verin.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3-Mıknatıs nerelerde kullanılır?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………UYGULAMA- 14UYGULAMAÜnite : Maddeyi TanıyalımKazanım : 1.8. – 1.9.BOŞLUK DOLDURMAbatar – kullanım – ekmek - doğadan - yüzer1. Buğdayın işlenmesi ile ………………….. elde edilebilir.2. Kağıt su üzerinde ………………….….3. Maddeler ……………….… elde edilebilir.4. Demir çubuk suda ……………..5. Maddeleri özellikleri ile günlük hayatta ……….……………alanları arasında ilişki vardır.DOĞRU - YANLIŞ(…..) Cam suda yüzen maddelerdendir.(…..) Tahta suda batar.(…..) Maddelerin suya batmaları maddenin büyüklüğüne bağlıdır.(…..) Kumaş parçası suda ıslanır ve suyu çeker.(…..) Maddeler kullandıkları alanlara göre farklı isim alabilirler.SORULARI CEVAPLANDIRALIM1-Suyu geçiren ve geçirmeyen maddelere örnek veriniz.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Yumuşak ve sert maddelere örnek veriniz.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3. Parlak ve mat maddelere örnek veriniz ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI1. Aşağıda verilen hangisini mıknatıs ile ayırabiliriz? INCLUDEPICTURE "http://img1.loadtr.com/b-297824-m%C4%B1knat%C4%B1s.jpg" \* MERGEFORMATINET A) Şeker – su B) Tuz – mercimek C) Demir tozu – toprak D) Cam parçaları – tebeşir tozu2. I. bakır tel II. çay kaşığı III. çiviYukarıda verilenlerden hangisini mıknatıs çeker? A) I ve II B) I, II, III C) II ve III D) I ve III3. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? mıknatıs mıknatıs çeker çekmez A)Bakır Tel X B) Plastik tabak X C) Madeni para X D) Kağıt X4. I. çivi II. kurşun kalem III. kalem ucu IV. silgiYukarıda verilenlerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir? A) I B) II C) III D) IV5. MaddeMıknatısçekerMınatısçekmezcamXçiviXataşXiplikXYukarıda verilen tabloya göre hangi madde yanlış eşleştirilmiştir? A) Çivi B) Ataş C) Cam D) İplik6. Aşağıda verilen ev eşyalarından hangisini mıknatıs ile çekebiliriz? A) Terlik B) Makas C) Ayna D) Masa örtüsü7.1. sünger2. kağıt3. ataş4. tırnakmakası5.tahta cetvel6.bakır kaşıkYukarıdaki tabloda yer alan maddelerden hangileri mıknatıs tarafından çekilir? A) 1 – 2 – 6 B) 3 – 4 C) 3 – 4 – 6 D) 2 – 58. Aşağıda verilen maddelerden hangisi esnek maddedir? A) Tahta kaşık B) Sünger C) Çelik Tencere D) Anahtar5. Aşağıda verilen maddelerden hangisi suda ıslanmaz? A) Kağıt B) Plastik poşet C) Pamuk D) Kumaş parçası6. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin ana maddesi ağaç değildir? A) Kurşun kalem B) Fotokopi kağıdı C) Tahta cetvel D) cam bardak7. “Dünya her şey için, uygarlık için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir.”Atatürk, yukarıdaki sözü ile ne anlatmak istemiştir? A) Akıl ve bilimin yaşamımızdaki önemi B) Okumanın önemi C) Bağımsızlığın önemi D) Cumhuriyetin önemi8. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? A) Taş ; suda batar B) Çivi ; suda batar C) Kağıt ; suda yüzer D) Metal ; suda yüzer
 • 0
  Dosyayı Göster
  8 ay önce
  Maddenin Özellikleri Konu Çalışması
  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  Pdf içeriği şu an görüntülenemiyor. İndir butonuna basıp indiriniz.

Maddenin Özellikleri Çalışmaları Soru & Cevap

Maddenin Özellikleri Çalışmaları Ek Bilgileri

Bir Kızın Sizden Hoşlandığını Nasıl Anlarsınız
Bir Kızın Sizden Hoşlandığını Nasıl Anlarsınız